Skip to content

За Факултетот


elektronski-upisi-1-strana_small.jpg
elektronski-upisi-strana-2_small.jpg

http://www.upisi.ukim.mk
ВИДЕО: Упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2015/2016 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.КОНКУРС ЗА УПИСИ НА СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВТОР УПИСЕН РОК 2015/16 учебна година
СООПШТЕНИЕ ЗА МАТУРАНТИ КОИ КОНКУРИРААТ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 2015/16

pdf СООПШТЕНИЕ ЗА МАТУРАНТИ КОИ КОНКУРИРААТ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 2015/16 25.35 Kb

Слободни места за втор уписен рок

pdf Слободни места за втор уписен рок за прв циклус за 2015/16 учебна година 50.44 Kb

Извадок од конкурс за упис на прв циклус студии на ФЗНХ за 2015/16 учебна година
pdf upisi_2015-2016_izvadok_od_konkurs_za_upis_na_i_ciklus__studii_na_fznh_ 259.07 Kb


РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ УПИСЕН РОК 2015
ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ОД ПРВИОТ УПИСЕН РОК
pdf Резултати од средно образование во прв уписен рок 2015 108.64 Kb

ФИНАЛНАТА ЛИСТА НА ЗАПИШАНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА И ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊE

 pdf Финална ранг листа од прв уписен рок на ФЗНХ во 2015/16 година 93.53 Kb
pdf Потребни документи за запишување во прв уписен рок 2015/16 за прв циклус студии 78.92 Kb


Уплатница за упис на нови студенти 2015/16 учебна година
pdf upisi_2015-2016_uplatnica_za_upis_na_novi_studenti 27.49 Kb

СООПШТЕНИЈА ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР

Соопштение за заверка на летен семестар на ФЗНХ во учебна година 2014/15
pdf soopstenie_za_zaverka_na_leten_semestar_na_fznh_vo_skopje__vo_ucebna_2014-15 61.20 Kb

СООПШТЕНИЈА ЗА ИСПИТНА СЕСИЈА

Соопштение за испитна сесија август-септември 2015 година
pdf soopstenie_za_ispitna_sesija_avgust_septemvri_2015 21.92 Kb

СООПШТЕНИЈА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Соопштение за задолжителна практична настава за 2015 година
pdf soopstenie_za_zadolzitelna_prakticna_nastava_2015__godina 24.55 Kb 

Choose Your Language


Си ја заборавивте лозинката?
Имаме 9 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација
simpozium2015_mk.pngКонкурс за III Циклус студии 2015/16

Основна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2013/14 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Eвалуација на Универзитетот

Евалуација на Универзитетот 

65 години ФЗНХ

fznh-65-godini-tradicija_thumb.jpg

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb
pdf Informator2011-2012 584.08 Kb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна