Skip to content

За Факултетот

Покана за презентација на резултати од проектот „Физибилити студија за Прекуграничен Биосферен резерват Осогово“, координатор на проектот: проф.др Владимир Џабирски на 11.11.2015 од 11 до 13 часот во просториите на домот на АРМ во Струмица

pdf Покана за завршен настан 510.34 Kb

Повеќе...


ЕРАЗМУС+


КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година


doc КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година 86.00 Kb

УПИСИ

Резултати од трет уписен рок 2015/16 учебна година и потребни документи за запишување
pdf Финална ранг лист од III уписен рок на ФЗНХ во 2015/16 учебна година 69.27 Kb

pdf Потребни документи за запишување во трет уписен рок 79.03 Kb

Соопштение за матурантите кои конкурираат во трет уписен рок на ФЗНХ на 16.9.2015


pdf соопштение за матурантите кои конкурираат во трет уписен рок на ФЗНХ на 16.9.2015 25.40 Kb

Слободни места за трет уписен рок 2015-2016

pdf Слободни места за трет уписен рок 2015-2016 50.14 Kb
elektronski-upisi-1-strana_small.jpg
elektronski-upisi-strana-2_small.jpg

http://www.upisi.ukim.mk
ВИДЕО: Упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2015/2016 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.

СООПШТЕНИЈА ЗА ИСПИТНА СЕСИЈА

Соопштение за испитна сесија јануари 2016 година

СООПШТЕНИЈА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Соопштение за задолжителна практична настава за 2015 година
pdf soopstenie_za_zadolzitelna_prakticna_nastava_2015__godina 24.55 Kb


 

Choose Your Language


Си ја заборавивте лозинката?
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација
simpozium2015_mk.pngКонкурс за III Циклус студии 2015/16

Термини за испити

Термини за испити 2015/16
pdf Промена на термин на испит - Проф. д-р Ана Котевска, Проф. д-р Драги Димитриевски 163.28 Kb
pdf Термини за испити - редовна сесија 2015/16 Скопје 87.31 Kb
pdf Термини за испити - апсолвенти 2015/16 103.99 Kb

Втор цикус студии 2015/16
pdf Редовни термини за испити 2015/16 втор циклус 51.67 Kb
pdf Интерни термини за испити 2015/16 втор цикис 51.38 Kb

Термини за испити 2014/15
pdf Термини за испити-Редовна сесија-Скопје 107.16 Kb
pdf Термини за испити - апсолвенти 2014/15 110.77 Kb
pdf Термини за редовна сесија ППТ Прилеп_2014-2015 66.78 Kb
pdf Термини за апсолвенти ППТ Прилеп_2014-2015 51.27 Kb

Втор циклус студии - термини за испити 2015/16
pdf Редовни термини за испити на втор циклус студии 2015/16 51.63 Kb
pdf Интерни термини за испити за студенти на втор цилкус студии во 2015/16 учебна година 51.39 Kb

Втор циклус студии - термини за испити 2014/15

pdf Редовни термини за испити II циклус студии 2014/15 58.48 Kb
pdf Интерни термини за испити II циклус студии 2014/15 47.33 Kb

Основна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2013/14 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Eвалуација на Универзитетот

Евалуација на Универзитетот 

65 години ФЗНХ

fznh-65-godini-tradicija_thumb.jpg

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb
pdf Informator2011-2012 584.08 Kb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна